Home

This is the homepage of MYHBS. Vergeet niet dat saxion BlackBoard ook support pagina’s heeft
Die zijn te vinden in https://saxion.eesysoft.nl/index.jsp. Maar ook vanaf elke BlackBoard pagina, onder de tab rechts in het midden.